Consultancy

Bij 1530 Real Estate zijn we van mening dat vastgoed van toegevoegde waarde dient te zijn bij het functioneren van een organisatie. 1530 Real Estate maakt deze toegevoegde waarde van vastgoed zichtbaar voor organisaties en zorgt ervoor dat dit vastgoed maximaal bijdraagt aan de doelstellingen van het betreffende bedrijf. Dit geld voor zowel voor gebruikers als eigenaren van vastgoed.

Om het optimale rendement uit het vastgoed te halen is specifieke expertise nodig. 1530 Real Estate levert deze specifieke expertise met een reeks van consultancy diensten. Hierdoor kan bijvoorbeeld voor organisaties weer geld vrij gemaakt worden of verbeteringen op het gebied van efficiency en kwaliteit gerealiseerd worden. De relatief hoge kosten van het vastgoed, de complexiteit van besluitvorming binnen organisaties, grote risico’s en de vaak lange planningshorizon, maken dat vastgoed voor bedrijven de juiste professionele aandacht verdient die 1530 Real Estate kan bieden.

Onze consultancy bestaat uit onder andere uit de volgende diensten:

Portfolioanalyses
Het analyseren van vastgoedportefeuilles met als doel efficiency of rendementsverbeteringen te realiseren. Dit kan worden bewerkstelligd door onder andere het verlengen/herzien van bestaande huurovereenkomsten, samenvoegingen en kwaliteitsverbeteringen door middel van investeringen.

Sale- and leaseback
Het adviseren van eindgebruikers bij het verkopen (off-balance brengen) en vervolgens weer terug huren van hun vastgoed. Bij Sale and Lease Back verkoopt u als eigenaar uw kantoor of bedrijfsruimte om het vervolgens langjarig terug te huren. In de meeste gevallen is het doel financiële middelen vrij te maken door vastgoed te vervreemden en om te zetten in liquiditeiten. Dit kan een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van het bedrijfsresultaat van de organisatie. Veel investeerders zijn op zoek naar een sale and leaseback constructie waarbij een direct rendement voor een langere termijn wordt gecreëerd. 1530 Real Estate weet wat er komt kijken bij het opzetten van een sale and lease back constructie en staat dan ook graag voor u klaar wanneer u deze optie als bedrijf wilt onderzoeken.

Total Cost of Ownershop (TCO) analyses
Het opstellen van Netto Contante Waardeberekeningen voor investeringsbeslissingen binnen (her)huisvestingsprocessen. Alle toekomstige kosten worden inzichtelijk gemaakt waardoor er een duidelijke financiële afweging gemaakt kan worden bij de keuze tussen verschillende huisvestingsalternatieven.

Huisvestings/locatie analyses
Naast het financieel analyseren worden huisvestingsalternatieven tevens kwalitatief geanalyseerd. Op basis van de wensen en eisen van de klant wordt een beslissingsmatrix opgesteld waarin de belangrijkste huisvestingscriteria worden vastgelegd. De geselecteerde gebouwen/locaties krijgen op basis van deze criteria scores toegewezen waardoor er een duidelijke vergelijking ontstaat.

Huisvestingstrategieën
Het ontwikkelen van huisvestingstrategieën. Een lange termijnstrategie waarin de eisen van klant op het gebied van uitstraling, locatie, efficiency en functionaliteit worden vastgelegd.

Marktonderzoek
Actuele marktkennis en financieel-economische kennis zijn van cruciaal belang in elk consultancy traject. Wij leveren maatwerk op basis van de specifieke behoefte van de klant. Op een overzichtelijk manier kunnen wij inzicht verschaffen in onder andere huurprijsontwikkeling, leegstandspercentages, opnamecijfers, transacties en specifieke markttrends.